کتاب امپراطوري اپ اثر چاد مورتا

این کتاب موجود است

- چگونه با طراحی یک اپلیکیشن پولدار شویم - با حمایت دوره گرد - دارای چند صفحه مصور و رنگی

چاد مورتا
مریم قمری
انتشارات سیوا
256
9786006974255